Aplikacja AMS Metrics została poddana weryfikacji wyników z panelami badawczymi funkcjonującymi dotychczas na rynku mediów.

Są to m.in.:

1. Badania Interaktywnego Instytutu Badań Rynkowych (IIBR)

2. Polskie Badania Outdooru (PBO dane dla systemu AMS)

 

W ramach badań IIBR porównano wyniki zasięgu 3+ z AMS Metrics z osiąganymi przez zbadane kampanie wynikami wskaźnika Recognition. Okazuje się, że większość kampanii, która wykazuje w AMS Metrics wskaźnik zasięgu 3+ na poziomie 30%.- 35% (i powyżej) osiąga wysokie rezultaty we wskaźnikach dowiedzionej świadomości prezentowanego plakatu.

 

W ramach PBO-AMS zweryfikowano wartości kontaktów AMS Metrics vs przeprowadzone przez PBO we współpracy z SMG/KRC badania widowni OOH - metodologia OVIM. AMS Metrics określa liczbę kontaktów na zdeycdowanie niższym poziomie niż dane dla wyników PBO (system BB12 w AMS), co dowodzi bardzo restrykcyjnym założeniom, jakie zostały przyjęte określaniu zasięgu i widowni dla nośników OOH w modelu AMS Metrics