AMS Metrics pozwala na obliczenie kilku typów wskaźników:

 

1. Wskaźniki mediowe:

  • Zasięg 1+
  • Zasięg 3+
  • Liczba kontaktów kampanii
  • Średnia liczba kontaktów na 1 widza kampanii

 

2. Wskaźnik spektakularności kampanii

Wskaźnik "S" umożliwiający ocenę spekatakularność komunikacji OOH poprzez weryfikację cech nośników  wykorzystanych w splicie kampanii

 

3. Wskaźnik podziału liczby nośników