Główny Urząd Statystyczny (GUS)

AMS Metrics bazuje na danych dot. populacji miast wg danych GUS na dzień 30.06.2014

 www.stat.gov.pl

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej (IGKM)

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej – organizacja zrzeszająca głównie przewoźników i organizatorów przewozów pasażerskich w miastach, niezależnie od formy organizacyjnej (zakłady budżetowe, spółki z o.o., spółki akcyjne). Do Izby należą także producenci taboru, zakłady naprawcze, placówki naukowo-badawcze oraz inne przedsiębiorstwa świadczące usługi na rzecz komunikacji miejskiej. W sumie zrzeszonych w Izbie jest ponad 210 członków. Więcej informacji: www.igkm.pl

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej (IGRZ)

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej – organizacja zrzeszająca operatorów reklamy zewnętrznej. Więcej informacji: www.igrz.com.pl

Biuro Inżynierii Transportu (BIT):

BIT jest spółką jawną, prowadzącą działalność związaną z tematyką pomiarów natężenia ruchu. Zatrudnia inżynierów - projektantów i operatorów wyspecjalizowanych w użytkowaniu profesjonalnych procedur projektowania w czterech pracowniach:

  • projektowania dróg i ulic,
  • planowania i badań symulacyjnych sieci transportowych,
  • inżynierii ruchu,
  • pomiarów i badań ruchu.

Więcej informacji na : www.bit-poznan.pl

W ramach wieloletnich pomiarów ruchu uzyskano podstawowe wskaźniki mobilności mieszkańców polskich miast. AMS Metrics uwzględnia m.in. średnią liczbę podróży mieszkańców, średnią długość podróży w km, sezonowość natężenia ruchu. Wskaźniki te nie podlegają gwałtownym zmianom w porównaniu do natężeniu ruchu na konkretnych odcinkach ulic. Wartości wskaźników zostały wygenerowane  w 2011 w oparciu o trendy i zmiany w ruchu z ostatnich 10-lat.