SPEKTAKULARNOŚĆ W KAMPANIACH MF

Wskaźnik Spektakularności ("S") umożliwia ocenę spektakularności kampanii multiformatowej, wykorzystującej różne typy nośników (z różnych segmentów, o różnych walorach jakościowych).

 

gdzie:

  • n1 – nośnik 1
  • n2 – nośnik 2
  • S1 – wartość segmentacji n1
  • S2 – wartość segmentacji n2

zakres wartości wskaźnika "S" [1:4]

 

Wskaźnik Spektakularności w kampanii monoformatowej to pozycja danego nośnika w segmentacji.

 

SEGMENTACJA GŁÓWNYCH TYPÓW NOSNIKÓW

PRZYKŁAD:

kampania zrealizowana na nośnikach citylight (80% udziału w budżecie kampanii) i frontlight 50m (20%)

Wskaźnik Spektakularności = 0,8 x 1,5 + 0,2 x 3,5 = 1,9