Słownik AMS Metrics:

 

BL 6X3

 • Nazwa nośnika Backlight 6x3
 • Skrót nazwy BL 6x3
 • Format 6 x 3 m
 • Rodzaj oświetlenia backlight 
 • Rodzaj plakatu winyl
 • Segment do którego należy Premium
 • Opis bardzo wysoka jakość ekspozycji dzięki doskonałemu oświetleniu typu backlight, możliwość prezentacji dwóch motywów jednego plakatu (tzw. day & night)

 

 BL 8x4

 • Nazwa nośnika Backlight 8x4
 • Skrót nazwy BL 8x4
 • Format 8 x 4 m
 • Rodzaj oświetlenia backlight 
 • Rodzaj plakatu winyl
 • Segment do którego należy Premium
 • Opis bardzo wysoka jakość ekspozycji dzięki doskonałemu oświetleniu typu backlight, możliwość prezentacji dwóch motywów jednego plakatu (tzw. day & night)

 

 

BB12

 • Nazwa nośnika Billboard 12m2
 • Skrót nazwy BB12
 • Format 5,04 x 2,38 m
 • Rodzaj oświetlenia frontlight 
 • Rodzaj plakatu papier
 • Segment do którego należy Standard Economy 
 • Opis najbardziej popularny nośnik, o charakterze zasięgowym

 


BB18

 • Nazwa nośnika Billboard 18m2
 • Skrót nazwy BB18
 • Format 6 x 3 m
 • Rodzaj oświetlenia frontlight 
 • Rodzaj plakatu papier
 • Segment do którego należy Standard Quality 
 • Opis: nośnik dobrze wyeksponowany, obecny na trasach wzmożonego ruchu, atrakcyjne lokalizacje: na trasach dojazdowych do centrów handlowych, na trasach wjazdowych i drogach wylotowych z aglomeracji


Biuro Inżynierii Transportu (BIT):

BIT jest spółką jawną, prowadzącą działalność związaną z tematyką pomiarów natężenia ruchu. Zatrudnia inżynierów - projektantów i operatorów wyspecjalizowanych w użytkowaniu profesjonalnych procedur projektowania w czterech pracowniach:

 • projektowania dróg i ulic,
 • planowania i badań symulacyjnych sieci transportowych,
 • inżynierii ruchu,
 • pomiarów i badań ruchu.

Więcej informacji na : www.bit-poznan.pl


Budżet:

Założony budżet kampanii OOH, podany przez użytkownika AMS Metrics w trakcie procesu planowania kampanii

 

Busback

 • Nazwa nośnika Busback
 • Skrót nazwy Busback
 • Format Tył powierzchni reklamowej autobusu
 • Rodzaj oświetlenia brak 
 • Rodzaj plakatu specjalna folia samoprzylepna, możliwość zastosowania folii odblaskowej
 • Segment do którego należy Standard Quality

Opis: nośnik na tyłach autobusu, reklama w nieustannym ruchu, podążająca za odbiorcą, docierająca do wszystkich części miasta, centrów (w tym:obszarów zabytkowych) i obrzeży.

 

 

Cityscroll

 • Nazwa nośnika Cityscroll
 • Skrót nazwy Scroll
 • Format 3,54 x 2,47 m
 • Rodzaj oświetlenia backlight 
 • Rodzaj plakatu winyl
 • Segment do którego należy Premium
 • Opis nośnik o charakterze wielkomiejskiego mebla, dzięki trzem przewijanym plakatom papierowym zwraca uwagę elementem ruchu i zmieniającą się ekspozycją, doskonałe możliwości dla nietypowych rozwiązań kreatywnych, np. sekwencji „rozmawiających ze sobą” plakatów

CLP 

 • Nazwa nośnika Citylight
 • Skrót nazwy CLP
 • Format 1,2 x 1,8 m
 • Rodzaj oświetlenia backlight 
 • Rodzaj plakatu papier
 • Segment do którego należy Standard Quality
 • Opis nośnik najbliższy odbiorcy: plakat umieszczony jest na wysokości oczu, a długi czas kontaktu z reklamą pozwala na umieszczenie większej ilości informacji. Nośnik ten najczęściej występuje w wiatach przystankowych.

 

Premium CLP 

 • Nazwa nośnika Premium Citylight
 • Skrót nazwy WP CLP
 • Format 1,2 x 1,8 m
 • Rodzaj oświetlenia backlight 
 • Rodzaj plakatu papier
 • Segment do którego należy Premium
 • Opis nośnik o wysokiej jakości ekspozycji dzięki ledowemu podświetleniu zwiększającemu zauważalność plakatu. Umieszczony w  nowych warszawskich wiatach przystankowych.

 

CPT

Koszt zakupu tysiąca kontaktów kampanii.

FLN 50

 • Nazwa nośnika Frontlight 50
 • Skrót nazwy FLN 50
 • Format 6,1 x 8,5 m
 • Rodzaj oświetlenia frontlight
 • Rodzaj plakatu winyl
 • Segment do któregonależy Premium
 • Opis nośniki w ekskluzywnych lokalizacjach, pozwalające na wyróżnienie się bardzo wysoką jakością ekspozycji na ścianie

FLN 100

 • Nazwa nośnika Frontlight 100
 • Skrót nazwy FLN 100
 • Format 11,5 x 8,5 m
 • Rodzaj oświetlenia frontlight 
 • Rodzaj plakatu winyl
 • Segment do którego należy Spectacular
 • Opis nośniki w ekskluzywnych lokalizacjach, pozwalające na wyróżnienie się bardzo wysoką jakością ekspozycji na ścianie w mega formacie

 

FL 12x4

 • Nazwa nośnika Frontlight  
 • Skrót nazwy FL 12x4
 • Format 12 m x 4 m
 • Rodzaj oświetlenia frontlight 
 • Rodzaj plakatu papier
 • Segment do którego należy Premium
 • Opis: nośnik dobrze wyeksponowany, obecny na trasach wzmożonego ruchu, atrakcyjne lokalizacje: na trasach dojazdowych do centrów miast, na trasach wjazdowych i drogach wylotowych z aglomeracji

FL 12x3

 • Nazwa nośnika Frontlight  
 • Skrót nazwy FL 12x3
 • Format 12 m x 3 m
 • Rodzaj oświetlenia frontlight 
 • Rodzaj plakatu papier
 • Segment do którego należy Premium
 • Opis: nośnik dobrze wyeksponowany, obecny na trasach wzmożonego ruchu, atrakcyjne lokalizacje: na trasach dojazdowych do centrów miast, na trasach wjazdowych i drogach wylotowych z aglomeracji

Grupa Celowa Modelu:

W AMS Metrics planowanie kampanii OOH dotyczy całej populacji miast uwzględnionych w modelu. Możliwość osiągania zasięgu jest ograniczona wskaźnikiem niemobilności.


GUS:

Główny Urząd Statystyczny - organ administracji państwowej zajmujący się zbieraniem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i wybranych aspektów życia prywatnego.


IGRZ:

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej – organizacja dostarczająca danych o liczbie nośników OOH (Out of Home Media) w każdym z polskich miast w podziale na typy nośników i właścicieli (operatorów). AMS Metrics zawiera dane o liczbie nośników raportowane przez IGRZ. Więcej informacji: www.igrz.com.pl

 

IGKM:

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej – organizacja zrzeszająca głównie przewoźników i organizatorów przewozów pasażerskich w miastach, niezależnie od formy organizacyjnej (zakłady budżetowe, spółki z o.o., spółki akcyjne). Do Izby należą także producenci taboru, zakłady naprawcze, placówki naukowo-badawcze oraz inne przedsiębiorstwa świadczące usługi na rzecz komunikacji miejskiej. Więcej informacji: www.igkm.pl

 

Liczba km dziennie przejechanych przez kampanię busback:

Jest to iloczyn liczby nośników busback i średniej długości tras jaką dziennie pokonują autobusy w poszczególnych aglomeracjach. Średnie długości tras zostały wyliczone na bazie danych Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, z uwzględnieniem tylko tych przewoźników, z którymi współpracuje AMS. Tym samym "liczba km dziennie" opisuje tylko ofertę AMS.

 

Liczba kontaktów

Liczba kontaktów wygenerowana w kampanii OOH w grupie celowej modelu

 

Liczba nośników w kampanii:

Liczba nośników danego typu wprowadzona przez użytkownika AMS Metrics w trakcie procesu planowania kampanii OOH.

 

Miasta w AMS Metrics:

W modelu uwzględniono miasta w ich granicach administracyjnych(Białystok, Bydgoszcz, Gorzów Wielkopolski, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra).

Trójmiasto i GOP to aglomeracje, w skład których wchodzą:

GOP

Katowice, Zabrze, Sosnowiec, Tychy, Chorzów, Bytom, Gliwice, Ruda Śląska, Dąbrowa Górnicza, Czeladź, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Mikołów, Będzin, Świętochłowice, Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry, Jaworzno

Trójmiasto

Gdańsk, Gdynia, Sopot

 

Podział liczby nośników w miastach:

Proponowana przez model AMS Metrics liczba nośników danego typu w wybranych do kampanii miastach.

Proponowany podział liczby nośników w poszczególnych miastach bazuje m.in.: na potencjale komunikacyjnym mieszkańców, liczby nośników systemowych w każdym z miast.


Populacja miast:

Liczba mieszkańców miast (nie aglomeracji), która jest określona na podstawie spisu powszechnego przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny.  www.stat.gov.pl


Rozkład dwumianowy Bernoulliego:

Rozkład dwumianowy Bernouliego - model statystyczny wykorzystany w AMS Metrics do liczenia prawdopodobieństwa napotkania nośnika z reklamą dla zadanej liczby i typów nośników w danym mieście. Model uwzględnia m.in.: wskaźnik korekty widoczności, wskaźnik niemobilności, typy nośników, liczbę nośników w danym mieście (IGRZ), liczbę nośników przypadających na km sieci ulic, długość sieci ulic w miastach (GDDPiA, BIT, Wydziały Urbanistyki), średnią liczbę podróży (przejazdów) mieszkańców miast (BIT), miesięczną sezonowość ruchu (modele ruchu), populację miast (GUS).

Rozkład dwumianowy  Bernoulliego jest wykorzystywany w matematycznym określaniu prawdopodobieństwa sukcesu w sytuacjach, gdy jest dokonywanych wiele prób przy jednocześnie znanym  (w przypadku OOH – niskim) prawdopodobieństwie pojedynczego sukcesu. Taka sytuacja ma miejsce w kampaniach w reklamie zewnętrznej. Związane jest to z bardzo dużą liczbą mijanych codziennie nośników reklamowych i małym prawdopodobieństwem spojrzenia na jednostkowy nośnik.


Sezonowość miesięczna ruchu:

Jeden z istotnych determinantów natężenia ruchu, uwzględniony w modelu AMS Metrics. Określa zmienność natężenia ruchu w ciągu roku. Miesiącem bazowym w badaniach ruchu jest miesiąc kwiecień. Dla tego miesiąca wartość natężenia ruchu jest równa 1. Pozostałe miesiące osiągają wartości powyżej lub poniżej 1.

 

Siatka ulic miast w km:

Długość ulic w km w miastach objętych modelem AMS Metrics (źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych i Autostrad, dane gmin zbadanych miast, BIT, dane z zakładów transportu miejskiego). W modelu AMS Metrics służy m.in. określeniu liczby nośników systemowych przypadających na 1 km ulicy.

 

SOV

Share of voice - to wskaźnik udziału danego typu nośnika wykorzystanego w kampanii do ogólnej liczby wszystkich nośników tego typu w danym mieście


Średnia długość podróży:

Jeden z istotnych determinantów natężenia ruchu, uwzględniony w modelu AMS Metrics. Określona w ramach badań ruchu przeciętna długość podróży wykonywanych dziennie przez statystycznego mieszkańca danego miasta.

 

Średnia liczba kontaktów na 1 widza

Pokazuje ile razy osoba generująca Zasięg 1+ przejechała obok nośników z kampanią, aby w rezultacie spojrzeć na nie co najmniej raz.


Średnia liczba podróży:

Jeden z istotnych determinantów natężenia ruchu, uwzględniony w modelu AMS Metrics. Określona dla każdego miasta z osobna średnia liczba podróży wykonywanych przez przeciętnego mieszkańca danego miasta. Każdy mieszkaniec miast przemieszczając się z punktu A do B wykonuje X podróży. Np. jedzie tramwajem i autobusem, czyli wykonuje 2 podróże. Przemieszczenie się z punktu A do B w nomenklaturze badań ruchu określane jest jako jeden przejazd. Na każdy przejazd składa się minimum jedna lub więcej podróży.

 

Współczynnik korekty widoczności:

AMS Metrics zakłada zmniejszenie prawdopodobieństwa spojrzenia na nośnik z  kampanią o 93,75%, czyli wskaźnik korekty widoczności wynosi 6,25%. Wskaźnik ten zostal wyliczony w oparciu m.in. o następujące parametry:

1.    zakres obszaru widzenia człowieka

2.    ustawienie nośników reklamy zewnętrznej  w obszarze widzenia

3.    ustawienie nośników reklamy zewnętrznej w stosunku do kierunku przemieszczania się.


Współczynnik niemobilności:

Model AMS Metrics zakłada, że 15% mieszkańców miast nie bierze udziału w generowaniu ruchu. Założenie to wynika z badań inżynierii transportu, które w modelach ruchu nie uwzględniają osób, które same nie generują ruchu. Są to m.in. osoby niepełnosprawne i starsze, osoby przebywające aktualnie poza miejscem zamieszkania, osoby wykonujące podróże krótsze niż 500 m itd. Z punktu widzenia badań ruchu, każda podróż, która jest krótsza niż 500 m, nie ma wpływu na rozkład i zmiany ruchu w miastach.

Współczynnik niemobilności wpływa na maksymalną wysokość zasięgu 1+. Przy powyższym założeniu, w m-cu wyjściowym badania (kwiecień) maksymalny możliwy do uzyskania zasięg 1+ kampanii OOH wynosi 85%.


Zasięg 1+

Estymowany statystycznie odsetek populacji, który miał kontakt z reklamą (spojrzał na plakat kampanii) co najmniej raz. Do wyliczenia zasięgu 1+ model uwzględnia korektę widoczności i wskaźnik niemobilności.


Zasięg 3+

Estymowany statystycznie odsetek populacji, który miał kontakt (spojrzał na plakat kampanii) co najmniej trzy razy. Do wyliczenia zasięgu 3+ model uwzględnia korektę widoczności i wskaźnik niemobilności.

 

Zasięgowa struktura kampanii:

Model AMS Metrics określa parametry mediowe tylko dla kampanii, które są konstruowane zasięgowo, tzn. nośniki danej kampanii są równomiernie rozmieszczone w każdym z miast. Model nie uwzględnia kampanii zaplanowanych inaczej, np. skoncentrowanych w jednej dzielnicy miasta.