Słownik AMS Metrics:

 

BL 6X3

 • Nazwa nośnika Backlight 6x3
 • Skrót nazwy BL 6x3
 • Format 6 x 3 m
 • Rodzaj oświetlenia backlight 
 • Rodzaj plakatu winyl
 • Segment do którego należy Premium
 • Opis bardzo wysoka jakość ekspozycji dzięki doskonałemu oświetleniu typu backlight, możliwość prezentacji dwóch motywów jednego plakatu (tzw. day & night)

 

 BL 8x4

 • Nazwa nośnika Backlight 8x4
 • Skrót nazwy BL 8x4
 • Format 8 x 4 m
 • Rodzaj oświetlenia backlight 
 • Rodzaj plakatu winyl
 • Segment do którego należy Premium
 • Opis bardzo wysoka jakość ekspozycji dzięki doskonałemu oświetleniu typu backlight, możliwość prezentacji dwóch motywów jednego plakatu (tzw. day & night)

 

 

BB12

 • Nazwa nośnika Billboard 12m2
 • Skrót nazwy BB12
 • Format 5,04 x 2,38 m
 • Rodzaj oświetlenia frontlight 
 • Rodzaj plakatu papier
 • Segment do którego należy Standard Economy 
 • Opis najbardziej popularny nośnik, o charakterze zasięgowym

 


BB18

 • Nazwa nośnika Billboard 18m2
 • Skrót nazwy BB18
 • Format 6 x 3 m
 • Rodzaj oświetlenia frontlight 
 • Rodzaj plakatu papier
 • Segment do którego należy Standard Quality 
 • Opis: nośnik dobrze wyeksponowany, obecny na trasach wzmożonego ruchu, atrakcyjne lokalizacje: na trasach dojazdowych do centrów handlowych, na trasach wjazdowych i drogach wylotowych z aglomeracji


Biuro Inżynierii Transportu (BIT):

BIT jest spółką jawną, prowadzącą działalność związaną z tematyką pomiarów natężenia ruchu. Zatrudnia inżynierów - projektantów i operatorów wyspecjalizowanych w użytkowaniu profesjonalnych procedur projektowania w czterech pracowniach:

 • projektowania dróg i ulic,
 • planowania i badań symulacyjnych sieci transportowych,
 • inżynierii ruchu,
 • pomiarów i badań ruchu.

Więcej informacji na : www.bit-poznan.pl


Budżet:

Założony budżet kampanii OOH, podany przez użytkownika AMS Metrics w trakcie procesu planowania kampanii

 

Busback

 • Nazwa nośnika Busback
 • Skrót nazwy Busback
 • Format Tył powierzchni reklamowej autobusu
 • Rodzaj oświetlenia brak 
 • Rodzaj plakatu specjalna folia samoprzylepna, możliwość zastosowania folii odblaskowej
 • Segment do którego należy Standard Quality

Opis: nośnik na tyłach autobusu, reklama w nieustannym ruchu, podążająca za odbiorcą, docierająca do wszystkich części miasta, centrów (w tym:obszarów zabytkowych) i obrzeży.

 

 

Cityscroll

 • Nazwa nośnika Cityscroll
 • Skrót nazwy Scroll
 • Format 3,54 x 2,47 m
 • Rodzaj oświetlenia backlight 
 • Rodzaj plakatu winyl
 • Segment do którego należy Premium
 • Opis nośnik o charakterze wielkomiejskiego mebla, dzięki trzem przewijanym plakatom papierowym zwraca uwagę elementem ruchu i zmieniającą się ekspozycją, doskonałe możliwości dla nietypowych rozwiązań kreatywnych, np. sekwencji „rozmawiających ze sobą” plakatów

CLP 

 • Nazwa nośnika Citylight
 • Skrót nazwy CLP
 • Format 1,2 x 1,8 m
 • Rodzaj oświetlenia backlight 
 • Rodzaj plakatu papier
 • Segment do którego należy Standard Quality
 • Opis nośnik najbliższy odbiorcy: plakat umieszczony jest na wysokości oczu, a długi czas kontaktu z reklamą pozwala na umieszczenie większej ilości informacji. Nośnik ten najczęściej występuje w wiatach przystankowych.

 

Premium CLP 

 • Nazwa nośnika Premium Citylight
 • Skrót nazwy WP CLP
 • Format 1,2 x 1,8 m
 • Rodzaj oświetlenia backlight 
 • Rodzaj plakatu papier
 • Segment do którego należy Premium
 • Opis nośnik o wysokiej jakości ekspozycji dzięki ledowemu podświetleniu zwiększającemu zauważalność plakatu. Umieszczony w  nowych warszawskich wiatach przystankowych.

 

CPT

Koszt zakupu tysiąca kontaktów kampanii.

FLN 50

 • Nazwa nośnika Frontlight 50
 • Skrót nazwy FLN 50
 • Format 6,1 x 8,5 m
 • Rodzaj oświetlenia frontlight
 • Rodzaj plakatu winyl
 • Segment do któregonależy Premium
 • Opis nośniki w ekskluzywnych lokalizacjach, pozwalające na wyróżnienie się bardzo wysoką jakością ekspozycji na ścianie

FLN 100

 • Nazwa nośnika Frontlight 100
 • Skrót nazwy FLN 100
 • Format 11,5 x 8,5 m
 • Rodzaj oświetlenia frontlight 
 • Rodzaj plakatu winyl
 • Segment do którego należy Spectacular
 • Opis nośniki w ekskluzywnych lokalizacjach, pozwalające na wyróżnienie się bardzo wysoką jakością ekspozycji na ścianie w mega formacie

 

FL 12x4

 • Nazwa nośnika Frontlight  
 • Skrót nazwy FL 12x4
 • Format 12 m x 4 m
 • Rodzaj oświetlenia frontlight 
 • Rodzaj plakatu papier
 • Segment do którego należy Premium
 • Opis: nośnik dobrze wyeksponowany, obecny na trasach wzmożonego ruchu, atrakcyjne lokalizacje: na trasach dojazdowych do centrów miast, na trasach wjazdowych i drogach wylotowych z aglomeracji

FL 12x3

 • Nazwa nośnika Frontlight  
 • Skrót nazwy FL 12x3
 • Format 12 m x 3 m
 • Rodzaj oświetlenia frontlight 
 • Rodzaj plakatu papier
 • Segment do którego należy Premium
 • Opis: nośnik dobrze wyeksponowany, obecny na trasach wzmożonego ruchu, atrakcyjne lokalizacje: na trasach dojazdowych do centrów miast, na trasach wjazdowych i drogach wylotowych z aglomeracji

Grupa Celowa Modelu:

W AMS Metrics planowanie kampanii OOH dotyczy całej populacji miast uwzględnionych w modelu. Możliwość osiągania zasięgu jest ograniczona wskaźnikiem niemobilności.


GUS:

Główny Urząd Statystyczny - organ administracji państwowej zajmujący się zbieraniem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i wybranych aspektów życia prywatnego.

 

IBO – Instytut Badań Outdooru IBO Sp. z o. o. Więcej informacji: www. outdoortrack.pl


IGRZ:

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej – organizacja zszeszająca operatorów reklamy zewnętrznej. Więcej informacji: www.igrz.com.pl

 

IGKM:

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej – organizacja zrzeszająca głównie przewoźników i organizatorów przewozów pasażerskich w miastach, niezależnie od formy organizacyjnej (zakłady budżetowe, spółki z o.o., spółki akcyjne). Do Izby należą także producenci taboru, zakłady naprawcze, placówki naukowo-badawcze oraz inne przedsiębiorstwa świadczące usługi na rzecz komunikacji miejskiej. Więcej informacji: www.igkm.pl

 

Liczba km dziennie przejechanych przez kampanię busback:

Jest to iloczyn liczby nośników busback i średniej długości tras jaką dziennie pokonują autobusy w poszczególnych aglomeracjach. Średnie długości tras zostały wyliczone na bazie danych Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, z uwzględnieniem tylko tych przewośników, z którymi współpracuje AMS. Tym samym "liczba km dziennie" opisuje tylko ofertę AMS.

 

Liczba kontaktów

Liczba kontaktów wygenerowana w kampanii OOH w grupie celowej modelu

 

Liczba nośników w kampanii:

Liczba nośników danego typu wprowadzona przez użytkownika AMS Metrics w trakcie procesu planowania kampanii OOH.

 

Miasta w AMS Metrics:

W modelu uwzględniono 8 miast w ich granicach administracyjnych: Białystok, Gorzów Wielkopolski, Kielce,  Olsztyn, Opole, Rzeszów, Toruń, Zielona Góra.

Dziesięć największych miast zostało ujęte przez IBO w badaniu Outdoor Track dla 10 aglomeracji: warszawskiej, poznańskiej, wrocławskiej, krakowskiej, śląskiej, trójmiejskiej, szczecińskiej, łódzkiej, bydgoskiej, lubelskiej. Więcej informacji: www. outdoortrack.pl

 

Outdoor Track – badanie widoczności Nośników reklamowych wykonane przez IBO w oparciu o metodologię Route. Więcej informacji: www. outdoortrack.pl

 

Podział liczby nośników w miastach:

Proponowana przez model AMS Metrics liczba nośników danego typu w wybranych do kampanii miastach.

Proponowany podział liczby nośników w poszczególnych miastach bazuje m.in.: na potencjale komunikacyjnym mieszkańców, liczby nośników systemowych w każdym z miast.

 

Populacja w AMS Metrics - liczba osób w wieku 15-65 lat zamieszkująca osiem ujętych w modelu miast.


Populacja miast:

Liczba mieszkańców miast (nie aglomeracji), która jest określona na podstawie spisu powszechnego przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny.  www.stat.gov.pl


Rozkład dwumianowy Bernoulliego:

Rozkład dwumianowy Bernouliego - model statystyczny wykorzystany w AMS Metrics do liczenia prawdopodobieństwa napotkania nośnika z reklamą dla zadanej liczby i typów nośników w danym mieście. Model uwzględnia m.in.: wskaźnik korekty widoczności, wskaźnik niemobilności, typy nośników, liczbę nośników w danym mieście (IGRZ), liczbę nośników przypadających na km sieci ulic, długość sieci ulic w miastach (GDDPiA, BIT, Wydziały Urbanistyki), średnią liczbę podróży (przejazdów) mieszkańców miast (BIT), miesięczną sezonowość ruchu (modele ruchu), populację miast (GUS).

Rozkład dwumianowy  Bernoulliego jest wykorzystywany w matematycznym określaniu prawdopodobieństwa sukcesu w sytuacjach, gdy jest dokonywanych wiele prób przy jednocześnie znanym  (w przypadku OOH – niskim) prawdopodobieństwie pojedynczego sukcesu. Taka sytuacja ma miejsce w kampaniach w reklamie zewnętrznej. Związane jest to z bardzo dużą liczbą mijanych codziennie nośników reklamowych i małym prawdopodobieństwem spojrzenia na jednostkowy nośnik.


Sezonowość miesięczna ruchu:

Jeden z istotnych determinantów natężenia ruchu, uwzględniony w modelu AMS Metrics. Określa zmienność natężenia ruchu w ciągu roku. Miesiącem bazowym w badaniach ruchu jest miesiąc kwiecień. Dla tego miesiąca wartość natężenia ruchu jest równa 1. Pozostałe miesiące osiągają wartości powyżej lub poniżej 1.

 

Siatka ulic miast w km:

Długość ulic w km w miastach objętych modelem AMS Metrics (źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych i Autostrad, dane gmin zbadanych miast, BIT, dane z zakładów transportu miejskiego). W modelu AMS Metrics służy m.in. określeniu liczby nośników systemowych przypadających na 1 km ulicy.

 

SOV

Share of voice - to wskaźnik udziału danego typu nośnika wykorzystanego w kampanii do ogólnej liczby wszystkich nośników tego typu w danym mieście


Średnia długość podróży:

Jeden z istotnych determinantów natężenia ruchu, uwzględniony w modelu AMS Metrics. Określona w ramach badań ruchu przeciętna długość podróży wykonywanych dziennie przez statystycznego mieszkańca danego miasta.

 

Średnia liczba kontaktów na 1 widza

Pokazuje ile razy osoba generująca Zasięg 1+ przejechała obok nośników z kampanią, aby w rezultacie spojrzeć na nie co najmniej raz.


Średnia liczba podróży:

Jeden z istotnych determinantów natężenia ruchu, uwzględniony w modelu AMS Metrics. Określona dla każdego miasta z osobna średnia liczba podróży wykonywanych przez przeciętnego mieszkańca danego miasta. Każdy mieszkaniec miast przemieszczając się z punktu A do B wykonuje X podróży. Np. jedzie tramwajem i autobusem, czyli wykonuje 2 podróże. Przemieszczenie się z punktu A do B w nomenklaturze badań ruchu określane jest jako jeden przejazd. Na każdy przejazd składa się minimum jedna lub więcej podróży.

 

Współczynnik korekty widoczności:

AMS Metrics zakłada zmniejszenie prawdopodobieństwa spojrzenia na nośnik z  kampanią o 93,75%, czyli wskaźnik korekty widoczności wynosi 6,25%. Wskaźnik ten zostal wyliczony w oparciu m.in. o następujące parametry:

1.    zakres obszaru widzenia człowieka

2.    ustawienie nośników reklamy zewnętrznej  w obszarze widzenia

3.    ustawienie nośników reklamy zewnętrznej w stosunku do kierunku przemieszczania się.


Współczynnik niemobilności:

Model AMS Metrics zakłada, że 5% mieszkańców miast z analizowanej grupy celowej Wszyscy 15-65 lat nie bierze udziału w generowaniu ruchu. Są to m.in. osoby niepełnosprawne i starsze, osoby przebywające aktualnie poza miejscem zamieszkania, osoby wykonujące podróże krótsze niż 500 m itd. 

Współczynnik niemobilności wpływa na maksymalną wysokość zasięgu 1+. Przy powyższym założeniu maksymalny możliwy do uzyskania zasięg 1+ kampanii OOH wynosi 95%.


Zasięg 1+

Estymowany statystycznie odsetek populacji, który miał kontakt z reklamą (spojrzał na plakat kampanii) co najmniej raz. Do wyliczenia zasięgu 1+ model uwzględnia korektę widoczności i wskaźnik niemobilności.


Zasięg 3+

Estymowany statystycznie odsetek populacji, który miał kontakt (spojrzał na plakat kampanii) co najmniej trzy razy. Do wyliczenia zasięgu 1+ model uwzględnia korektę widoczności i wskaźnik niemobilności.

 

Zasięgowa struktura kampanii:

Model AMS Metrics określa parametry mediowe tylko dla kampanii, które są konstruowane zasięgowo, tzn. nośniki danej kampanii są równomiernie rozmieszczone w każdym z miast. Model nie uwzględnia kampanii zaplanowanych inaczej, np. skoncentrowanych w jednej dzielnicy miasta.