Podział liczby nośników w miastach:

Proponowana przez model AMS Metrics liczba nośników danego typu w wybranych do kampanii miastach.

Proponowany podział liczby nośników w poszczególnych miastach bazuje m.in.: na potencjale komunikacyjnym mieszkańców, liczby nośników systemowych w każdym z miast, długości dróg, liczby mieszkańców oraz weryfikacji parametrów osiąganych przez kampanie badane i prowadzone przez AMS SA.