#

 

 

ŚREDNIA DŁUGOŚĆ PODRÓŻY W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH POLSKI:

źródło: Analiza danych z modeli ruchu, Biura Inżynieryjne