Ten sam wynik - ten sam poziom zasięgu 1+ można otrzymać, budując kampanię na wiele sposobów, dobierając rózne typy nośników.
Poniżej przykłady - symulacja dla Warszawy, miesiąc realizacji kampanii kwiecień.
Założenie: tak dobieramy liczby nośników, by maksymalizować zasięg 1+ i jednocześnie osiągnąć zasięg 3+ powyżej 50%

STRUKTURA KAMPANII   WYNIKI KAMPANII
typ nośnika liczba nośników
zasięg 1+ zasięg 1+ w liczbie osób średnia liczba kontaktów na 1 widza kampanii liczba kontaktów kampanii zasięg 3+
billboard 12 85
82% 1 383 351 52 71 360 857 53%
citylight 85
łącznie 170
citylight 130
82% 1 388 534 53 73 734 937 55%
cityscroll 30
łącznie 160
citylight 130
83% 1 401 435 58 80 798 874 59%
frontlight 50 15
łącznie 145
billboard 12m 115
82% 1 380 569 51 70 170 033 52%
billboard 18m 35
łącznie 150
billboard 18m 50
82% 1 388 534 53 73 734 937 55%
backlight 6x3 20
backlight 8x4 10
łącznie 80
billboard 18m 120
82% 1 386 004 52 72 549 151 54%
łącznie 120
billboard 18m 50
82% 1 386 520 52 72 786 526 54%
frontlight 12x3 14
frontlight 12x4 14
łącznie 78